Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Classificació de proves no paramètriques. Com aplicar-les en SPSS

Vanesa Berlanga-Silvente, María-José Rubio-Hurtado

Resum


Les proves no paramètriques engloben una sèrie de proves estadístiques, que tenen com a denominador comú l'absència de assumpcions sobre la llei de probabilitat que segueix la població de la qual ha estat extreta la mostra. Per aquesta raó és comú referir-s'hi com a proves de distribució lliure. A l'article es descriuen i treballen les proves no paramètriques ressaltant el seu fonament i les indicacions per al seu ús quan es tracta d'una sola mostra (Chi-quadrat), de dues mostres amb dades independents (U de Mann-Whitney), de dues mostres amb dades relacionades (T de Wilcoxon), de diverses mostres amb dades independents (H de Kruskal-Wallis) i de diverses mostres amb dades relacionades (Friedman).

Text complet: PDF