Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Com aplicar les proves paramètriques bivariades t de Student i ANOVA en SPSS. Cas pràctic

María-José Rubio-Hurtado, Vanesa Berlanga-Silvente

Resum


Les proves paramètriques són un tipus de proves de significació estadística que quantifiquen l'associació o independència entre una variable quantitativa i una categòrica. Les proves paramètriques són exigents amb certs requisits previs per a la seva aplicació: la distribució Normal de la variable quantitativa en els grups que es comparen, l'homogeneïtat de variàncies en les poblacions de les quals procedeixen els grups i una n mostral no inferior a 30. El seu no compliment comporta la necessitat de recórrer a proves estadístiques no paramètriques. Les proves paramètriques es classifiquen en dos: prova t (per a una mostra o per a dues mostres relacionades o independents) i prova ANOVA (per a més de dues mostres independents).

Text complet: PDF