Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Titulats en Mestre d’Educació Musical a la Universitat de Barcelona dels cursos 2005 a 2008: estudi d'inserció laboral.

Josep Gustems-Carnicer, Eugènia Arús, Olga González, Susana Tapia, M.-J. Fernández, Laia Cladellas

Resum


Aquest estudi pretén esbrinar la coherència de la formació rebuda pels mestres d’educació musical que
han estudiat a la UB respecte als requeriments necessaris per a la seva inserció laboral. S’ha dut a terme un estudi descriptiu ex post facto per enquesta que ha donat com a resultats un perfil definit de titulat que indica un alt grau d’inserció laboral i un temps d’espera mínim, principalment a les escoles públiques i
mitjançant oposicions o borses d’interins. Aquests mestres estan satisfets de la seva feina, i la motivació
per aprendre, la capacitat de treball, la comunicació oral, la vocació, la responsabilitat o les habilitats
socials són algunes de les competències professionals que creuen que han estat determinants a l’hora de
ser contractats. Per tot això es conclou que les persones que han cursat els estudis de Mestre d’Educació Musical de la UB tenen un alt grau d’inserció i satisfacció laboral, i que la formació inicial coincideix en
gran part amb les competències de la professió detectades en aquest estudi.

Text complet: PDF