Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo

ISSN electrònic: 2013-8652

La Revista d'Estudis Globals i Art Contemporani té per objectiu l'estudi de la visualitat, de les pràctiques artístiques contemporànies i dels conflictes interculturals des d'una perspectiva global; és a dir, des de les mutacions que va suposar el procés de la globalització cultural en el període que es coneix com la modernitat tardana. Aquest enfocament requereix d'una veritable reformulació acadèmica que permeti un major dinamisme interdisciplinari. El Grup de Recerca *AGI persegueix l'objectiu d'establir una metodologia adequada i uns criteris sostenibles per a l'estudi dels conflictes experimentats per les cultures visuals en l'era global. Els objectius científics de la Revista d'Estudis Globals i Art Contemporani consisteixen, per tant, a estudiar sistemàticament aquests fenòmens i contradiccions inherents als processos de globalització de la cultura en el terreny de les pràctiques artístiques.

Vol. 3, Núm. 1 (2015): Repensar lo público. Intersecciones entre las prácticas culturales y el escenario colectivo


Portada