Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d'acord amb les condicions següents:

Els autors conserven els drets d'autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació de l'obra, que es difondrà amb la llicència de reconeixement de Creative Commons <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es>  que permet compartir l'obra amb tercers, sempre que aquests reconeguin la seva autoria, la seva publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

Els autors són lliures d’establir acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com per exemple la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que es reconegui la seva publicació inicial en aquesta revista.

S’anima als autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de revisió, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que la obra obtingui més citacions (vegi’s The Effect of Open Access <http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html> , en anglès).

 

Política de seccions

Índice

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Homenaje a José Luis Brea

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Artículos

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Miscelánea

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Call for Papers

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Homenaje a Juan Antonio Ramírez

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Sección especial

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Equip editorial

Consultable a la web de la revista