Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Núm. 12 (2011): Especial sobre la Sentència de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Especial sobre la Sentència de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Articles

Posición y funciones de los Estatutos de Autonomía en la STC 31/2010 (p. 16-43)
Miguel A. Aparicio
PDF
 
Nació, símbols i drets històrics (p. 44-60)
Joaquim Ferret Jacas
PDF
 
Los efectos de la Sentencia 31/2010 en el catálogo de derechos, deberes y principios del Estatuto de autonomía de Cataluña: una desactivación más aparente que real (p. 61-91)
Mercè Barceló Serramalera
PDF
 
Els drets estatutaris a la Sentència 31/2010, de 28 de juny, sobre la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (p. 92-119)
Marc Carrillo
PDF
 
Els efectes de la STC 31/2010, de 28 de juny, sobre el règim lingüístic de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (p. 120-152)
Eva Pons Parera
PDF
 
La Sentència 31/2010, reinterpretada. Legislació lingüística, realitat social i política (p. 153-191)
Lluís Jou
PDF
 
Les institucions de la Generalitat davant el Tribunal Constitucional. La sentència 31/2010, el Consell de Garanties Estatutàries i el Síndic de Greuges (p. 192-210)
Joaquín Tornos Mas
PDF
 
La organitzación institucional de la Comunidad Autónoma en la STC 31/2010 (p. 211-236)
José Antonio Montilla Martos
PDF
 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, gobiernos locales y Tribunal Constitucional (p. 237-301)
Alfredo Galán Galán, Ricard Gracia Retortillo
PDF
 
La regulación estatutaria del Poder Judicial y su tratamiento en la STC 31/2010 (p. 302-330)
Manuel Gerpe Landín, Miguel Ángel Cabellos Espiérrez
PDF
 
El Poder Judicial en Cataluña, según el Estatut y el Tribunal Constitucional. Limitaciones y posibilidades de desarrollo de un modelo (p. 331-362)
José María Porras Ramírez
PDF
 
El Tribunal constitucional, ¿"Sempre, només...i indiscutible"? La funció constitucional dels estatuts en l'àmbit de la distribució de competències segons la STC 31/2010 (p. 363-402)
Carles Viver Pi-Sunyer
PDF
 
Bilateralitat i Multilateralitat. La participació de la Generalitat en polítiques i organismes estatals, i la Comissió Bilateral (p. 403-446)
Mercè Corretja Torrens, Joan Vintró, Xavier Bernadí Gil
PDF
 
La incidencia de la STC 31/2010 en la formulación de las relaciones entre la Generalitat de Cataluña y el Estado (p. 447-470)
Francisco Balaguer Callejón
PDF
 
Las haciendas autonómica y local en la STC 31/2010 (p. 471-501)
Manuel Medina Guerrero
PDF