Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Qüestions constitucionals entorn de l’aplicació de l’article 155 CE al conflicte de Catalunya

Enoch Albertí Rovira

Resum


L’article analitza l’aplicació de l’art. 155 CE al conflicte constitucional suscitat a Catalunya amb ocasió del desplegament del denominat procés sobiranista, intensificat especialment a partir de les eleccions al Parlament de Catalunya de setembre de 2015. S’examina aquesta via en el context de les altres vies de resolució de conflictes que es preveuen, com el
recurs als tribunals de justícia i al Tribunal Constitucional i la negociació, i s’estudia el procés d’elaboració d’aquesta disposició en el procés constituent, els seus límits constitucionals i les exigències i condicions que el mateix precepte dirigeix a les mesures extraordinàries que l’Estat pugui adoptar. A partir d’aquests criteris generals s’examina, d’una banda, el
procediment d’aplicació de l’art. 155 CE, posant de manifest l’existència d’alguns problemes greus que han impedit que servís de canal de diàleg i deliberació prèvia a l’aplicació de poders extraordinaris, i, d’una altra, es valora l’adequació a la Constitució de les mesures concretes adoptades. S’acaba amb una reflexió final que posa en relleu la falta d’idoneïtat de la via de l’art. 155 CE per fer front a una crisi constitucional com la suscitada a Catalunya.

Text complet: PDF