Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Nacionalitat catalana i/o nacionalitat espanyola. I l’europea?

Mariona Illamola Dausà

Resum


Aquest article vol ser una aportació a la qüestió que es planteja respecte a la ciuta- dania europea per part dels nous nacionals catalans en el supòsit que Catalunya esdevingués un nou estat. Davant l’adquisició d’una nova nacionalitat es perd aquesta condició (la de ser ciutadà europeu)? Hi ha uns drets adquirits? I en el cas que es perdessin,  des de quan? Per intentar donar resposta a aquestes qüestions s’analitza el vincle entre la ciutadania europea i la nacionalitat, així com quines podrien ser les conseqüències amb relació a la ciutadania si Catalunya se separés de l ’Estat espanyol. Per a aquesta anàlisi cal tenir en compte  la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió, que va defensant la seva competència per garantir el respecte de la ciutadania europea,  en ser un dret atorgat per l’ordenament jurídic comunitari. Les conclusions dels apartats anteriors ens condueixen a plantejar-nos dos aspectes més: d’una banda, l’obligació de negociar si tingués lloc la situació plantejada, i de l’altra, la possibilitat que la ciutadania hagi fet un pas més i puguem  situar-nos en un nou concepte  d’aquesta. El resultat del referèndum al Regne Unit afegeix un nou escenari que també es té en compte.


Text complet: PDF