Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

The Incidence of European Union Law on Regional Autonomy on Business and Value Added Taxation

Alberto Vega García

Resum


Malgrat la rellevància del nivell subcentral de govern en la provisió de serveis públics, la seva capacitat per a legislar en matèria tributària és freqüentment molt reduïda, especialment pel que fa als impostos sobre el valor afegit i sobre societats. Aquest article analitza les limitacions a l’autonomia tributària regional imposades pel Dret de la Unió Europea i, en aquest marc, examina les principals opcions per aconseguir una major descentralització tenint en compte l’experiència de diversos països federals i els avantatges i riscos econòmics que aquestes mesures podrien comportar. En la meva opinió, abans d’oferir als parlaments regionals la possibilitat de participar en la regulació dels impostos sobre el valor afegit i sobre societats, seria recomanable explorar altres alternatives menys problemàtiques, com la transferència a les regions de competències normatives sobre altres impostos amb una incidència directa en les activitats empresarials, com els impostos sobre activitats econòmiques, sobre els béns immobles empresarials o sobre el valor afegit de les empreses. L’article es centra primer en la fiscalitat empresarial i, a continuació, en l’impost sobre el valor afegit.


Text complet: PDF