Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

EL SISTEMA PENITENCIARI CATALÀ: FONAMENT I EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA

Josep M. Tamarit Sumalla

Resum


Catalunya té atribuïda per l’Estatut d’autonomia la competència executiva en matèria penitenciària. Aquest fet, singular a l’Estat espanyol i amb pocs exemples anàlegs en altres països, ha plantejat, des del punt de vista jurídic, el problema de delimitar l’abast de la competència en relació amb la compe- tència exclusiva de l’Estat sobre la legislació penal, processal i penitenciària. D’altra banda, aquesta singularitat esperona l’anàlisi de la relació que pot tenir amb les diferències reals entre el sistema penitenciari català i el de les presons espanyoles administrades per l’Estat, de les quals és una mostra la menor població penitenciària a Catalunya. Com a conclusió, l’estudi mostra que aquesta diferència no pot atribuir-se essencialment a una singularitat en l’exercici de la competència penitenciària, i que les dades oficials existents no permeten provar fins a quin punt els diversos actors del sistema penal podrien  estar reflectint actituds menys punitives de la societat catalana res- pecte a l’espanyola.


Text complet: PDF