Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Constitucionalizar la secesión para armonizar la legalidad constitucional y el principio democrático en estados territorialmente descentralizados como España

Benito Aláez Corral

Resum


Aquest article es proposa d'analitzar la constitucionalizació d'un procediment de secessió com a via per conciliar la funcionalitat del respecte a la legalitat constitucional i al principi democràtic a l'hora de donar solució al secular debat territorial espanyol. La principal raó per a això rau en el bloqueig del debat territorial en l'Estat pluriètnic espanyol i la visió del dret a la secessió com un mecanisme que el mateix sistema jurídic pot introduir per reforçar l'eficàcia normativa de la Constitució espanyola, amenaçada pels moviments separatistes. Atès que la funció de la reforma constitucional és coadjuvar a la preservació de l'existència diferenciada de l'ordenació jurídica, donant via d'expressió jurídica a la voluntat del poder constituent originari sota la forma de poder constituent-constituït, i a la vista sobretot que en el nostre sistema legal no hi ha límits materials absoluts a la reforma de la Constitució espanyola, i en particular a la unitat nacional, es podria introduir aquest dret a la secessió a través del procediment agreujat de reforma constitucional de l'art. 168. La hipotètica clàusula constitucional de secessió, que hauria d'estar d'acord amb els principis estructurals que mantingui el sistema constitucional, tindrà per objecte canalitzar el dret a l'autodeterminació externa de les entitats territorials en les quals s'organitza l'Estat espanyol, a dia d'avui les comunitats autònomes, permetent-los, mitjançant la seva decisió unilateral, posar fi a la vigència de la Constitució en el territori que inclouen. I s'articularà a través d'un procediment amb dues fases decisòries: una d'iniciativa per majoria qualificada dels representants parlamentaris de les entitats territorials que optin a la secessió, i una altra decisòria per majoria qualificada dels electors de l'esmentada entitat territorial, separades per una fase intermèdia de negociació de dos anys en la qual l'entitat territorial secessionista i l'Estat matriu haurien de negociar una alteració del marc constitucional com a alternativa per evitar la secessió, i els termes concrets de la secessió.

Text complet: PDF