Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL EN ESPAÑA Y EN ALEMANIA: APLICACIÓN Y LÍMITES

Alberto Vega García

Resum


El present estudi analitza l’aplicació del principi constitucional de solidaritat interterritorial a Espanya i a Alemanya centrant-se en la qüestió dels seus límits. Inicialment es presenta el cas d’Espanya, incloent tant les comunitats autònomes de règim comú com les forals i prestant especial atenció als límits a la solidaritat que va introduir l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i que en part van ser declarats inconstitucionals pel seu caràcter unilateral. Aquestes previsions estatutàries s’havien inspirat en gran mesura en els principis seguits a Alemanya, com el de prohibició d’anivellament total o el d’ "ordinalitat”, motiu pel qual la segona part de l’article analitza la normativa d’aquest país i la seva interpretació per la jurisprudència constitucional. En general, la situació existent actualment a tots dos estats no és tan dispar, ja que, malgrat la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, el sistema de finançament aprovat el 2009 continua aplicant aquests principis. Tanmateix, a diferència del que succeeix a Alemanya, a Espanya destaca l’asimetria provocada per l’escassa contribució dels territoris forals a la solidaritat, aspecte que resulta injustificat i que per tant s’hauria de corregir.

Text complet: PDF