Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Análisis en clave competencial del proyecto de ley estatal sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Clara Isabel Velasco Rico

Resum


Aquest treball se centra en l’anàlisi dels diferents títols competencials que serveixen a l’Estat i a les comunitats autònomes per aprovar lleis de transparència i accés a la informació pública, i s’atura, específicament, en la regulació del dret d’accés a la informació. Pretenem comprovar si existeixen dificultats, des del punt de vista competencial, per encaixar el Projecte de llei estatal sobre transparència, dret d’accés a la informació pública i bon govern en el marc plurilegislatiu de l’Estat autonòmic. S’ha de tenir en compte que determinades CA ja han aprovat les seves respectives lleis de transparència i han regulat, encara que sigui mínimament, el dret d’accés a la informació pública o, si no n’hi ha, el dret d’accés als arxius i als registres administratius. Per això, l’objectiu d’aquesta anàlisi no és l’estudi sistemàtic de tot l’articulat del Projecte de llei, sense perjudici que se senyalin problemes competencials específics derivats del contingut d’algun dels seus preceptes. Així mateix, oferim una breu panoràmica sobre com s’ha articulat la regulació del dret d’accés en altres estats políticament descentralitzats, com són els EUA, el Canadà, Suïssa i Itàlia. Això ens permetrà extreure algunes conclusions sobre la necessitat, o no, de disposar d’un règim únic de garantia del dret d’accés.

Text complet: PDF