Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Una justícia pròxima i eficaç des de les comunitats autònomes: la introducció del 'rechtspfleger' alemany

Antonio Cereijo

Resum


Aquest article explora les possibilitats de les que disposa la Generalitat de Catalunya per contribuir a una justícia més pròxima i eficaç, malgrat les limitacions competencials derivades del marc constitucional i estatutari. El treball s’inicia amb un estudi sobre el concepte de justícia de proximitat i els seus models i els relaciona amb el concepte positiu d’eficàcia de la justícia i els criteris per mesurar-la introduïts per la UE. Posteriorment, aquesta relació es concreta en la descripció d’una institució alemanya poc coneguda al nostre país, el Rechtspfleger, que resolt el 80% dels procediments que es presenten en els Jutjats de primera instància alemanys i que ha estat un element fonamental per a la eficàcia i la celeritat de la justícia germànica. Es tanca l’article amb una reflexió: fins a quin punt seria possible la introducció d’aquest funcionari a la nostra administració de justícia i quin ha de ser el paper que hauria de tenir Catalunya en el seu desenvolupament després del nou marc estatutari i la Sentència núm. 31/2010, de 28 de juny, del Tribunal Constitucional, per aconseguir una justícia més eficient.

Text complet: PDF