Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Cualidad estatal, soberanía, autonomía constitucional y competencia en la República Federal de Alemania: las constituciones de los 'Länder'

Antonio Arroyo Gil

Resum


L’estudi de la naturalesa jurídica, posició en el sistema de fonts, contingut i funcions de les constitucions dels Länder requereix una anàlisi prèvia de les qüestions següents: qualitat estatal dels Länder, sobirania, autonomia constitucional i competència. A això es dedica el gruix d’aquest treball, i acabà concloent que en el si de l’Estat federal alemany no són precisament els conceptes de sobirania i autonomia constitucional els que expliquen, correcta i completament, la posició de cada ens estatal (Federació i Länder) en el conjunt del sistema jurídic-polític, de la mateixa manera que tampoc arriben a oferir una idea exacta de la complexitat de l’ordenament jurídic alemany, compost per multiplicitat de normes, tant de rang constitucional com legal. Tot això només es pot comprendre adequadament si es parteix de la premissa que la Constitució federal, la Llei Fonamental de Bonn, no només constitueix la República Federal d’Alemanya, sinó que, alhora, actua també com a norma“(re)constituent” dels Länder, i això amb independència que aquests, alhora, estiguin dotats de les seves pròpies constitucions. És el repartiment de competències que fa la Llei Fonamental allò que permet, per tant, que tota aquesta pluralitat d’ens estatals (la Federació i els 16 Länder) i complexitat de normes constitucionals (la Llei Fonamental i les 16 constitucions dels Länder) convisquin harmònicament.

Text complet: PDF (Castellano) PDF