Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La cooperación transfronteriza e interterritorial: Un clásico renovado

Susana Beltrán García

Resum


Aquest article analitza la dimensió jurídica dels organismes de cooperació transfronterers, és a dir, constituïts per entitats territorials veïnes, i interterritorials, integrats per entitats no veïnes en què participen comunitats autònomes, tant respecte dels acords de constitució com de les activitats que desenvolupen una vegada creats, amb referència especial a Catalunya, denominadora comuna en tots ells. L’interès de l’autora és esbrinar quant s’ha avançat des que es van donar a conèixer les primeres experiències de cooperació fins ara, tenint en compte els darrers canvis produïts en la normativa interna i europea relacionats amb aquesta matèria. En suma, el nou Estatut de Catalunya o els darrers treballs del Consell d’Europa i l’entrada en vigor del Reglament de la Unió Europea sobre les agrupacions europees de cooperació territorial (AECT), suposaran un salt qualitatiu en les associacions de les quals és membre Catalunya, com ara els Quatre Motors per a Europa, l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, l’Assemblea de les Regions d’Europa o la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), o simplement reforçaran el que ja existeix? Al final de l’article s’assenyalen les tendències que es perfilen en la composició i actuació dels organismes de cooperació transfronterera i interterritorial amb participació autonòmica.

Text complet: PDF