Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La gestión compartida del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Reflexiones

Eva Nieto Garrido

Resum


Aquest treball analitza en quines condicions seria possible una gestió compartida entre l’Estat i la comunitat autònoma catalana de l’aeroport del Prat. Analitza, amb caràcter instrumental, la doctrina constitucional en matèries com ara els parcs nacionals i els ports d’interès general, on s’ha intentat articular mecanismes de participació en la gestió de competències de l’altre ens territorial. L’anàlisi jurisprudencial permet concloure que, atès que els aeroports d’interès general són competència exclusiva estatal (149.1.20 CE), la participació en la gestió de l’aeroport del Prat és constitucionalment possible si l’Estat transfereix la competència de gestió amb l’aprovació d’una llei orgànica de l’art. 150.2 CE o si es descentralitza el sistema de gestió dels aeroports d’interès general d’acord amb el model europeu, mentre que el Ministeri de Foment es reserva les competències com a ens regulador. En ambdós casos la gestió de l’aeroport del Prat es podria articular amb la creació d’una entitat pública, com ara el consorci administratiu, o amb una forma jurídica privada, com ara la societat mercantil.

Text complet: PDF