Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Federalisme, descentralització i pluralisme nacional. Teoria política i anàlisi comparada

Ferran Requejo

Resum


En aquest article he tractat el cas de les democràcies federals plurinacionals des d’una perspectiva teòrica i comparada. Després d’assenyalar les diverses lògiques que s’amaguen darrere les idees habituals de democràcia i federalisme, i de diverses accepcions del pluralisme, he establert un doble criteri de naturalesa empírica per tal de diferenciar les diverses nacions minoritàries de les democràcies plurinacionals (secció 2). Posteriorment, he postulat la naturalesa agonística de la discussió normativa sobre l’acomodament polític en contextos plurinacionals, que posa en conflicte les versions monista i pluralista del demos de la polity (secció 3.1). També he mostrat el resultat d’un estudi comparat de dinou democràcies federals i regionals emprant quatre dimensions analítiques: l’eix uninacional/plurinacional; l’eix unitarisme- federalisme; l’eix centralització/descentralització, i l’eix simetria/asimetria (secció 3.2). Aquesta anàlisi revela deficiències en el reconeixement constitucional del pluralisme nacional en un gran nombre de federacions/estats regionals plurinacionals; un baix nivell de federalisme constitucional i un grau d’asimetria en aquest tipus de democràcies. També revela dificultats en l’establiment de fórmules clares que facilitin una “confiança federal”, basada en la participació i la protecció de les nacions minoritàries en el govern compartit de les federacions/estats regionals plurinacionals. Es constata l’existència d’un dèficit federal en aquest tipus de democràcies. Finalment, l’article aposta per més refinament normatiu i institucional en les democràcies federals plurinacionals, que permeti una acomodació política efectiva del seu pluralisme nacional intern. Per tal d’aconseguir-ho es postula introduir majors formes de pluralisme “ètic” –el qual presenta inevitablement característiques normatives agonístiques–, així com l’adopció d’una perspectiva més confederal o asimètrica en l’àmbit institucional, que resulti més congruent amb el pluralisme nacional d’aquest tipus d’estats.

Text complet: PDF