Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Espacio Schengen y la reinstauración de los controles en las fronteras interiores de los Estados miembros de la Unión Europea

Andreu Olesti Rayo

Resum


Tradicionalment, en virtut de la seva sobirania, el control dels fluxos migratoris en el territori dels estats membres de la UE era de la seva competència exclusiva. Això no obstant, el Conveni d’aplicació de l’Acord de Schengen, que entrà en vigor el 1995, suposa la supressió efectiva dels controls al moviment de persones en les fronteres intracomunitàries, i, alhora, un reforç del control en les extracomunitàries. Al 2006, el Codi de Fronteres Schengen modifica aquest text, i permet, amb certs requisits, el restabliment de controls fronterers per part dels estats membres per motius d’ordre públic o seguretat nacional. L’escassa recurrència a ells i la seva ineficàcia, juntament amb els problemes migratoris recents, han motivat propostes de modificació per part de la Comissió, que emfasitzen el control de l’acció dels estats membres en l’àmbit fronterer per part de les institucions comunitàries, en detriment de l’àmplia discrecionalitat actual, cosa que ha provocat reticències considerables.

Text complet: PDF