Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La regulación de los derechos de los Estatutos de Autonomía

Enriqueta Expósito

Resum


Una de les novetats més significatives que incorporen els nous estatuts d’autonomia són les anomenades declaracions o cartes territorials de drets del ciutadà. El treball té com a objecte la seva anàlisi des de dues perspectives diferents però complementàries. Des d’una òptica més general, es tracta de fer una síntesi dels arguments que s’han utilitzat per part de la doctrina constitucionalista espanyola a favor o en contra d’aquests nous continguts estatutaris, tractant de posar en relleu com, en qualsevol cas, cap d’aquests són determinants per concloure sobre la inoportunitat o inconstitucionalitat de les declaracions estatutàries de drets. Des d’una vessant més concreta, es duu a terme un examen més detallat del contingut d’aquestes cartes: el marc normatiu en què s’insereixen en els nous textos estatutaris, quins drets apareixen proclamats i quines són les garanties amb les quals els recents estatuts n'han envoltat la proclamació. Com a conclusions, l’estudi posa de manifest, per una part, la plena conformitat de les cartes amb la naturalesa i funció que desenvolupen els estatuts en l’Estat autonòmic. I, per l’altra, com aquestes cartes constitueixen normes que, de cara al ciutadà, complementen els drets constitucionals i els actualitzen amb nous continguts

Text complet: PDF