Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Comunidades Autónomas, Tribunales de la Unión Europea y responsabilidad por el incumplimiento autonómico del Derecho Comunitario. Reflexiones a partir de la práctica reciente

Manuel Cienfuegos Mateo

Resum


Les conseqüències de la pertinença d’Espanya a la Unió Europea no estanven plasmades a la Constitució. Tan sols cal recordar que les comunitats autònomes no es mencionen a l’article 93 quan fa referència expressa als afers europeus. L’objecte d’aquest article és examinar, en la pràctica actual, dues de les qüestions europees derivades de l’adhesió espanyola que preocupen a les comunitats autònomes, en tant que la seva autonomia política resulta notablement afectada. D’una banda, l’actuació de les comunitats autònomes davant les instàncies jurisdiccionals de la Unió Europea, degut al fet que no poden defensar judicialment les seves competències davant d’una norma comunitària que els afecti amb la mateixa facilitat amb què ho fan els poders centrals de l’Estat. Perquè la seva legitimació en el contenciós comunitari no és privilegiada i,per tant, són moltes dificultats amb les quals es troben per impugnar els actes dels quals no són destinatàries. I, d’altra banda, la responsabilitat autonòmica en l’àmbit intern derivada de l’incompliment del dret comunitari, perquè són les comunitats autònomes que s’han de fer càrrec de les conseqüències de les infraccions que els siguin imputables. Addicionalment, a l’últim apartat s’assenyala com queden regulats aquests dos temes en les reformes dels estatuts d’autonomia ja vigents o en tràmit d’aprovació, i molt particularment en el cas de Catalunya, a fi i efecte de contrastar si allò que es recull als estatuts casa bé amb el règim jurídic i la pràctica seguida en les dues qüestions seleccionades en aquesta investigació.

Text complet: PDF