Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Los Defensores del Pueblo autonómicos tras la reforma de los Estatutos de Autonomía

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz

Resum


En el present treball s’analitza el tractament que realitzen les diferents reformes estatutàries de la figura del Defensor del Poble autonòmic. El punt de mira de l’anàlisi se centra tant en la dimensió funcional o competencial, com en l’estatus institucional i les relacions amb altres òrgans i poders de la comunitat autònoma. En aquest procés d’incorporació als nous estatuts de la figura de l’ombudsman autonòmic s’ha intentat delimitar amb major claredat normativa l’abast i l’eficàcia de la seva funció com a instància de tutela dels drets. D’altra banda, l’estudi entra a examinar els nous paràmetres normatius de referència sobre els quals es projectarà l’actuació del defensor autonòmic; en concret, i fonamentalment, els catàlegs de drets estatutaris. Sens dubte es troba aquí un dels reptes més importants de futur per consolidar aquesta figura com a veritable instrument de protecció dels drets socials dels ciutadans en cada comunitat; el seu veritable valor normatiu es mesurarà, entre altres formes, a partir de les possibilitats que tingui per tal de garantir el seu exercici.

Text complet: PDF