Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El finançament dels Governs Locals en el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya

Montserrat Ballarín i Espuña

Resum


En aquest article s’exploren, des d’una perspectiva jurídica, les vies obertes pel nou Estatut d’autonomia de Catalunya per innovar en el sistema de finançament dels governs locals. Es comença descrivint com s’havien concretat, fins ara, l’autonomia, la suficiència i el poder financer local pel legislador estatal i pel Tribunal Constitucional. Després de considerar la possible prevalença de les previsions estatutàries sobre la normativa bàsica dictada a l’empara de l’article 149.1.18 de la Constitució, s’analitza amb detall la regulació, força ambigua, que s’estableix a l’Estatut sobre les finances locals. Es conclou que, malgrat que sembla que l’Estatut pretén dotar la Generalitat de més capacitat per establir i regular tributs locals, així com d’una major coresponsabilitat amb l’Estat per garantir la suficiència financera dels governs locals, resten molts aspectes pendents de concreció. Algunes qüestions importants s’han ajornat fins a la futura llei catalana de finances locals, però, sobretot, resultarà decisiu el posicionament del Tribunal Constitucional sobre si el nou Estatut té o no capacitat d’innovar en el sistema juridicofinancer.

Text complet: PDF