Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Las Comunidades Autónomas en Bruselas: la dimensión externa de la participación autonómica en la Unión Europea

Josep Mª Castellà Andreu

Resum


L’estudi tracta de les possibilitats que s’han obert darrerament a la participació de les comunitats autònomes en l’adopció de decisions per part de les institucions comunitàries en la seva fase externa, des de Brussel•les, a partir dels canvis normatius produïts, tant en el Dret espanyol (Acords CARCE de 2004 i reforma dels estatuts d’autonomia) com en l’europeu (Tractat de Lisboa), així com dels problemes als que s’ha hagut de fer front per fer-la efectiva. S’ha prestat atenció tant a la participació en les delegacions nacionals espanyoles en els òrgans de la comitologia i en el Consell i els seus òrgans preparatoris, que representen totes les comunitats autònomes, com directament i individual en el Comitè de les Regions, el Parlament Europeu i les xarxes de regions. Per portar a terme la participació autonòmica, les oficines de representació regional a Brussel•les desenvolupen una tasca fonamental d’enllaç i coordinació, per això s’ha analitzat el seu règim jurídic i les relacions entre les oficines autonòmiques, amb els serveis centrals de la mateixa Administració, amb la Representació Permanent Espanyola i amb les institucions i els òrgans de la Unió Europea.

Text complet: PDF