Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La competencia en materia de vivienda a la luz del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda

Juli Ponce Solé

Resum


En aquest article s’analitza el règim de distribució de competències en matèria d’habitatge tenint en compte l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 i la nova Llei 18/2007, de 18 de desembre, del dret a l’habitatge. El treball s’estructura en tres parts. En primer lloc, s’analitza el marc competencial en aquest àmbit abans de l’entrada en vigor de l’Estatut de 2006, estudiant les connexions entre urbanisme, ordenació del territori i habitatge, així com les sentències més rellevants del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem. En segon lloc, l’article considera l’impacte que l’Estatut ha tingut sobre aquesta situació preexistent i les perspectives futures del seu desenvolupament. En aquesta línia, s’analitza la nova llei del dret a l’habitatge, la seva relació amb les competències estatals i la regulació que fa en el seu articulat de les relacions entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals. Una de les conclusions més rellevants és la falta d’adaptació estatal a la situació derivada de l’existència d’un estat descentralitzat en aquest àmbit, així com la necessitat de progressar cap a una bona governança en matèria d’habitatge.

Text complet: PDF