Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La relación derechos-Estado Autonómico en la sentencia sobre el Estatuto Valenciano

Miguel Ángel Cabellos Espiérrez

Resum


La STC 247/2007, de 12 de desembre, en resoldre la impugnació del Govern aragonès contra el nou art. 17 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, opta per realitzar un repàs dels principals problemes que se susciten en relació amb els nous estatuts d’autonomia. D’entre els temes tractats, aquest article se centra en el de la relació drets-Estat autonòmic, analitzant- se en conseqüència la doctrina establerta pel Tribunal en relació amb els diversos aspectes que en aquest àmbit es plantegen: la funció de l’art. 139.1 CE i del mandat d’igualtat que conté; la de l’art.149.1.1 CE en tant que títol competencial de l’Estat que vincula igualtat i drets, i finalment la possibilitat que els estatuts continguin declaracions de drets. D’aquests tres aspectes, el tractat de manera més discutible és aquest últim, en la mesura que el Tribunal distingeix entre drets que seran tals i drets que seran mers mandats al legislador, sense que la sentència estableixi un fonament clar en què basar aquesta distinció.

Text complet: PDF