Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La sentencia del Tribunal Constitucional 247/2007 y el sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

Joaquín Tornos Mas

Resum


El treball té per objecte l’estudi dels fonaments 7 a 10 de la Sentència 247/2007 del Tribunal Constitucional, en què s’analitzen el paper dels estatuts d’autonomia en la configuració del sistema de repartiment competencial entre l’Estat i les comunitats autònomes i la incidència que pot tenir aquesta doctrina en la futura sentència sobre l’Estatut català. Per vincular la Sentència 247/2007 amb la futura sentència sobre l’Estatut català s’exposen, d’una banda, els arguments de les parts recurrents, el Partit Popular i el Defensor del Poble, i els del Parlament català i, de l’altra, els arguments del Tribunal Constitucional amb relació a l’abast dels estatuts d’autonomia en la delimitació del seu àmbit competencial. La posada en comú dels arguments dels recurrents i la doctrina del Tribunal Constitucional, inclosa en una sentència que es pronuncia sobre moltes qüestions plantejades en aquests recursos, permet concloure el treball amb una sèrie de consideracions sobre el contingut previsible de la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut català en la part relativa al nou model de distribució competencial.

Text complet: PDF