Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Los diferentes modelos de participación local en los nuevos Estatutos de Autonomía

Tomás Font Llovet, Marc Vilalta Reixach

Resum


Aquest treball fa una aproximació als diferents models de participació local en els procediments normatius autonòmics que es preveuen en l’actual procés de reformes estatutàries. Partint de la tradicional consideració que l’autonomia local constitucionalment reconeguda no té un nivell de protecció adequat en el nostre ordenament jurídic, els nous estatuts d’autonomia han introduït una sèrie de previsions i instruments dirigits a reforçar el sistema de govern i Administració local en el seu conjunt, entre els quals destaca la creació d’òrgans específics de representació local als quals s’atribueix, principalment,funcions consultives en el procediment normatiu autonòmic. Això no obstant, la notable heterogeneïtat amb què s’han configurat aquests nous òrgans de participació local en els diferents textos estatutaris i la necessitat de clarificar alguns dels aspectes més rellevants del seu règim jurídic concret justifiquen l’objecte d’aquest estudi, el qual se centra, sobretot, en la determinació de les funcions i la composició dels òrgans esmentats, així com en la determinació dels efectes jurídics que deriven de la seva intervenció.192

Text complet: PDF