Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Unión Europea y financiación autonómica: La jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los sistemas tributarios de los entes territoriales subestatales

José Martín Perez de Nanclares, Mariola Urrea Corres

Resum


La qüestió del finançament dels ens territorials subestatals és un tema rellevant que a Espanya és objecte d’un controvertit debat polític i jurídic. Ens trobem davant d’una qüestió interna i, per això, cada estat membre és l’encarregat de regular-ne l’articulació, de conformitat amb cada marc constitucional nacional. Tanmateix, aquesta llibertat de regulació interna ha d’ajustar-se en tot cas al marc jurídic comunitari i no entrar en contra dicció amb cap norma comunitària, molt en particular, amb les relatives al règim jurídic dels ajuts d’Estat. Així, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anat elaborant una jurisprudència que es va iniciar en el cas Açores (2006) i que s’ha confirmat en l’assumpte UGT-Rioja (2008), en virtut de la qual es determinen els criteris que s’han de presentar perquè un subsistema fiscal autonòmic –com el del País Basc i Navarra– pugui conviure harmònicament amb el sistema fiscal nacional sense incórrer en la vulneració del règim jurídic dels ajuts d’Estat previst en els tractats constitutius. Aquests criteris es poden sistematitzar en dos: d’una banda, l’existència d’una asimetria competencial reconeguda constitucionalment entre el territori subestatal i el territori nacional al qual s’integra i, de l’altra, que l’ens subestatal disposi d’una autonomia suficient tant en l’àmbit institucional com en el procedimental i en l’econòmic.

Text complet: PDF