Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Las leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía. El caso de la Ley de Gobiernos Locales de Cataluña

Alfredo Galán Galán

Resum


El nou Estatut català conté, com a novetat, una regulació detallada dels governs locals; regulació que necessita el desenvolupament legislatiu oportú. Dins d’aquest desenvolupament estatutari la futura Llei reguladora dels governs locals catalans està cridada a ocupar un lloc central. L’objecte final d’aquest article és analitzar els problemes que planteja la qualificació d’aquesta Llei com a Llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut. Les lleis de desenvolupament bàsic de l’Estatut són un tipus especial de llei presents en algunes ordenacions autonòmiques, entre les quals hi ha el català, que té, ara, un reconeixement estatutari exprés. Malgrat els anys d’existència i la seva rellevància, es tracta d’un tipus normatiu mancat d’una elaboració dogmàtica suficient. La primera part de l’article s’ha d’entendre com una contribució dirigida a pal•liar aquesta manca. S’analitzen amb detall les qüestions principals que planteja aquest tipus especial de llei autonòmica: la denominació, naturalesa, concepte, element material (matèries reservades), elements formals (iniciativa conjunta i quòrum reforçat), relació amb les altres lleis i límits estatutaris que l’envolten.

Text complet: PDF