Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de energías renovables

Mariano Bacigalupo Saggese

Resum


Aquest treball té per objecte analitzar la distribució de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes en matèria d’energies renovables. Partint de la delimitació competencial prevista en la legislació estatal, en la primera part del treball es descriu el repartiment de les competències referides a la producció d’energia elèctrica en règim especial. En la segona part s’examinen una sèrie de supòsits pràctics que permeten tenir coneixement d’alguns problemes d’actualitat. El primer es refereix al dret d’accés dels productors en règim especial a les xarxes de distribució i, en particular, a com alguns procediments autonòmics poden afectar l’exercici d’aquest dret, de competència estatal. També s’analitza el cas de determinats concursos autonòmics d’adjudicació de potència eòlica que utilitzen mecanismes de compatibilitat dubtosa amb l’ordre de distribució de competències i alguns dels principis substantius que informen la regulació vigent del sector energètic. A propòsit d’una sentència recent del Tribunal Constitucional (STC 136/2009), s’examina també la distribució competencial en matèria de subvencions a les energies renovables. Finalment, s’aborden dues qüestions controvertides més: la inspecció de plantes fotovoltaiques a través de la Comissió Nacional d’Energia i la creació de l’anomenat registre de preassignació de retribució.

Text complet: PDF