Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La distribución competencial en materia de costas

José Luis Blasco Díaz

Resum


Sobre la zona litoral hi ha una concurrència de competències que determina la necessitat d’integrar a la seva ordenació i gestió els interessos presents. Amb aquesta finalitat, la doctrina constitucional ha utilitzat els paràmetres de la cooperació i, si no n’hi havia, la determinació de la competència prevalent. En aquest context, l’ordenació del territori i del litoral per les comunitats autònomes, per les seves funcions de distribució d’usos i d’articulació de les visions sectorials i locals concurrents, es configura com l’instrument idoni per aconseguir-ne la gestió integral, que atengui tant la finalitats de la Llei de costes com els interessos autonòmics i municipals sobre aquesta. En aquest sentit, són diversos els títols estatals que condicionen aquesta competència autonòmica i que justifiquen el repartiment de funcions i les formes de col•laboració que preveu la Llei, entre els quals es poden considerar les facultats que deriven de la seva titularitat del domini, de la protecció del medi ambient litoral, la regulació de les condicions bàsiques per a l’exercici de drets i el compliment de deures constitucionals, i altres títols amb incidència sobre aquest espai.

Text complet: PDF