Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La protecció del plurilingüisme a nivell estatal: Espanya i el model helvètic en l'escenari del dret comparat

Anna M. Pla Boix

Resum


L’article analitza com es gestiona i protegeix la diversitat lingüística a nivell estatal a Espanya. Per fer-ho, es pren en consideració el règim lingüístic vigent a d’altres Estats plurilingües, fent especial esment a un Estat compost, Suïssa, que històricament s’ha significat pel respecte a la seva diversitat. Formalment, l’article s’estructura en quatre epígrafs. El primer, introductori, esbossa una breu referència a l’escenari del dret constitucional comparat, bo i identificant diferents models teòrics de gestió de la diversitat, en abstracte. El segon epígraf, intitulat “Llengua i model d’Estat a Espanya” conté una anàlisi del model lingüístic estatal. Partint d’aquesta base, el tercer epígraf conté una referència a diferents models de gestió del plurilingüisme vigents a d’altres Estats compostos del nostre entorn, fent especial esment a l’exemple helvètic. Finalment, l’article conclou amb un epíleg, on s’apunten els principals mecanismes que, en l’actualitat, promouen un aprofundiment de la protecció de la diversitat lingüística a nivell estatal a Espanya.

Text complet: PDF