Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Between Europeanization, Unitarism and Autonomy. Remarks on the Current Situation of Federalism in Austria

Peter Bußjäger

Resum


Aquest article descriu els problemes actuals del federalisme a Àustria. D’acord amb la Constitució federal de 1920, Àustria és una federació amb nou Länder (comunitats autònomes), i el federalisme és un dels principis bàsics d’aquesta constitució. Tanmateix, els Länder afronten ara tendències centralitzadores, a causa de l’europeïtzació i l’unitarisme. D’altra banda, tenen una forta identitat regional i estan sentimentalment molt arrelats en la població austríaca. A més, és important la participació dels Länder en el procés de presa de decisions en l’àmbit europeu. Tot i això, la divisió de competències entre la federació i els Länder quant a legislació i administració és complicada i cal que es modernitzi. En el passat, hi ha hagut diversos projectes de reformes en l’àmbit federal que han fracassat, mentre que diverses reformes en les constitucions dels Länder han dut més innovacions en el marc dels mateixos. Tanmateix, els paradigmes del debat de reforma del sistema federal austríac han canviat: fins a principis de la dècada dels noranta del segle XX, les reformes constitucionals pretenien reforçar el paper dels Länder; des de l’entrada d’Àustria als projectes de reforma de la UE, es posa en dubte l’eficàcia de les estructures federals austríaques. Segurament, la crisi econòmica i financera augmentarà la pressió per endegar reformes estructurals.

Text complet: PDF