Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

De nou sobre la distribució de competències en matèria d'energies renovables: aspectes generals i àmbits problemàtics

Gerard Martín Alonso

Resum


L’estudi analitza la distribució de competències en matèria d’energies renovables entre l’Estat i les comunitats autònomes, prestant especial atenció a les novetats que incorporen els Estatuts d’Autonomia reformats a partir de l’any 2006, encapçalats pel nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, tenint en compte la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, sobre el mateix. L’estudi de la distribució competencial pren en consideració les diverses notes que caracteritzen les energies renovables i, en conseqüència, analitza els títols competencials que poden arribar a ser aplicables en aquesta matèria: règim energètic, instal•lacions elèctriques, recursos i aprofitaments hidràulics, aprofitaments forestals, protecció del medi ambient i planificació general de l’activitat econòmica. Es fa una especial referència a les previsions estatutàries de participació autonòmica en organismes i procediments estatals de l’àmbit energètic. L’estudi també analitza diversos àmbits problemàtics del repartiment competencial com són el règim d’autorització d’instal•lacions elèctriques que utilitzen fonts d’energies renovables i la incidència, des de la perspectiva competencial, de la ubicació a la mar territorial de les instal•lacions d’aprofitament d’energies renovables.

Text complet: PDF