Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El nivel supramunicipal de Gobierno Local en Alemania

Ricard García Retortillo

Resum


Aquest estudi analitza, des de la perspectiva del Dret públic, el nivell de govern local supramunicipal a Alemanya, entenent per tal el conjunt d’entitats jurídico-públiques que exerceixen el poder local per sobre del territori d’un municipi (Gemeinde) i per sota del d’un estat federat (Bundesland). L’anàlisi de la posició jurídico-institucional, de l’organització administrativa i de l’àmbit competencial que sobre cada una d’aquestes entitats realitzem en aquest article revela un sistema plural i heterogeni de corporacions locals que es pot explicar com un sistema multinivell de “geometria variable” o asimètric. Aquest sistema s’articula, d’entrada, entorn a la posició central del Kreis, la protecció constitucional del qual el situa com a segon nivell obligatori de govern local en tota la República Federal. Malgrat la diversitat normativa existent entre els diferents Länder, la valoració de la resta d’entitats locals supramunicipals porta a afirmar que, mentre en l’àmbit territorial inferior al Kreis (Gesamtgemeinden) no hi ha debats significatius, els governs locals d’àmbit territorial superior al del Kreis (höhere Kommunalverbände, Regió nalplanungskörperschaften i Stadt-Umland-Verbände) es troben sotmesos a importants processos de reforma que, en la mesura que tendeixen a la construcció de nivells locals d’àmbit “regional”, comporten el qüestionament territorial i funcional dels propis Kreise.

Text complet: PDF