Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Las haciendas autonómica y local en la STC 31/2010

Manuel Medina Guerrero

Resum


La distribució de les competències financeres –i, amb ella, del repartiment dels recursos que genera l’Estat en el seu conjunt– constitueix la qüestió més mal resolta per la Constitució en la configuració de l’Estat autonòmic. Atesa la manca de regles constitucionals específiques sobre aquest tema, la normativa infraconstitucional té un amplíssim marge de maniobra en la configuració del sistema de finançament. Si a això s’hi afegeix la dificultat inherent a una matèria que exigeix el tractament de conceptes procedents d’altres disciplines, així com l’exigència d’harmonitzar la convivència de l’estatuent i el legislador orgànic ex article 157.3 CE en la seva regulació, podrà valorar-se en els termes justos la complexitat de la tasca que ha realitzat el Tribunal Constitucional en abordar el control de la constitucionalitat del títol VI de l’Estatut català.

Text complet: PDF