Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Bilateralitat i Multilateralitat. La participació de la Generalitat en polítiques i organismes estatals, i la Comissió Bilateral

Mercè Corretja Torrens, Joan Vintró, Xavier Bernadí Gil

Resum


L’article té per objecte analitzar els mecanismes de participació en polítiques, organismes i processos de presa de decisió estatals i de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat a partir de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de la Sentència 31/2010. En primer lloc, es fa referència al principi de bilateralitat i al seu encaix constitucional. En segon terme, s’analitza el contingut de la Sentència sobre els mecanismes de col•laboració i participació previstos a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, començant per la participació de la Generalitat en la designació de membres d’òrgans constitucionals. A continuació s’analitza la participació de la Generalitat en polítiques estatals (competències i organismes econòmics i socials) i finalment s’analitza la participació intergovernamental a través de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. En els dos primers supòsits, es destaca que la Sentència imposa la idea que l’Estatut d’autonomia no pot establir mandats que limitin el legislador estatal en l’exercici de les seves funcions. Aquesta interpretació i altres limitacions expressades a la Sentència (com la impossibilitat de participar en òrgans de caràcter decisori) desnaturalitzen la voluntat i l’eficàcia de les disposicions estatutàries, que es converteixen en simples principis. Pel que fa a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat com a mecanisme específic de participació bilateral orgànica, s’exposen els seus antecedents i els pronunciaments de la Sentència sobre aquesta Comissió, els quals, un cop més, tot i tenir uns efectes limitats, en realitat debiliten la posició de la Generalitat i la seva capacitat d’actuació en aquest òrgan.

Text complet: PDF