Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La regulación estatutaria del Poder Judicial y su tratamiento en la STC 31/2010

Manuel Gerpe Landín, Miguel Ángel Cabellos Espiérrez

Resum


Aquest article té com a objecte l’anàlisi de l’enjudiciament realitzat pel Tribunal Constitucional en la sentència 31/2010 de les impugnacions rebudes pel títol III de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, relatiu al poder judicial a la comunitat. Després d’identifi car succintament les línies d’argumentació del recurs, així com les de la resposta a aquest recurs de l’advocat de l’Estat i del Govern i el Parlament autonòmics, s’examinen les bases teòriques sobre les quals el Tribunal elaborarà la seva decisió, i s’analitzen els elements discutibles que concorren en aquestes bases. Seguidament, s’exposa a partir de quin enteniment de la relació estatuts-LOPJ declara constitucional el TC bona part dels preceptes impugnats i com, en canvi, varia aquest enteniment en enjudiciar els articles relatius al Consell de Justícia, part dels quals declararà inconstitucionals d’una forma certament singular.

Text complet: PDF