Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La organitzación institucional de la Comunidad Autónoma en la STC 31/2010

José Antonio Montilla Martos

Resum


En aquest treball s’analitzen els fonaments jurídics de la STC 31/2010 que s’ocupen dels títols impugnats en el títol de l’Estatut de Catalunya referit a les institucions, excepte pel que fa al govern local. Es presta especial atenció a les dues declaracions d’inconstitucionalitat que afecten aquest títol: el caràcter exclusiu de la supervisió del Síndic de Greuges sobre l’Administració autonòmica i l’abast vinculant en alguns supòsits del Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. A més, s’esmenta també la presentació de la Generalitat com a administració ordinària i el tractament d’altres institucions com la Sindicatura de Comptes i el Consell Audiovisual. S’ofereix un estudi separat dels diferents supòsits, entre els quals no hi ha cap relació, més enllà d’estar inclosos en el mateix títol competencial. No obstant això, en les conclusions es pretenen aportar algunes reflexions aplicables a tots els casos i fins i tot a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya en el seu conjunt.

Text complet: PDF