Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les institucions de la Generalitat davant el Tribunal Constitucional. La sentència 31/2010, el Consell de Garanties Estatutàries i el Síndic de Greuges

Joaquín Tornos Mas

Resum


L’article analitza el contingut de la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 pel que fa a les institucions estatutàries del Consell de Garanties Estatutàries i el Síndic de Greuges, i, en particular, els apartats declarats inconstitucionals, l’apartat 4 de l’article 76 i l’incís de l’apartat primer de l’article 78. Pel que fa a la inconstitucionalitat de l’apartat 4 de l’article 76, s’exposen les postures de la part recurrent i dels defensors del contingut estatutari, i es critiquen els arguments de la sentència per arribar a la declaració d’inconstitucionalitat d’aquest apartat. No es comparteix el criteri del Tribunal segons el qual el dictamen vinculant del Consell en cas de lleis autonòmiques que vulnerin els drets estatutaris pugui afectar el dret de participació dels diputats en l’elaboració de les lleis o la competència exclusiva del Tribunal Constitucional per controlar les lleis. Pel que fa al precepte relatiu al Síndic de Greuges, s’examina també les postures de les parts enfrontades i es comparteix el criteri de la sentència en entendre que l’article 54 de la CE no permet limitar la intervenció del Defensor del Poble en garantia dels drets fonamentals per violacions d’aquests drets a Catalunya.

Text complet: PDF