Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els efectes de la STC 31/2010, de 28 de juny, sobre el règim lingüístic de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Eva Pons Parera

Resum


En aquest article, després d’identificar els objectius bàsics de la reforma estatutària en la matèria de llengua, s’analitzen les característiques generals del pronunciament del Tribunal Constitucional en la STC 31/2010 i els seus efectes sobre el règim lingüístic estatutari. En particular, són objecte d’anàlisi crítica l’argumentació i les declaracions interpretatives que hi formula el Tribunal en relació amb els principis estatutaris de llengua pròpia i oficialitat i les prescripcions lingüístiques sectorials que recullen els drets i principis en relació amb les institucions i administracions públiques, així com la capacitació en les llengües oficials del seu personal; l’ensenyament i l’àmbit socioeconòmic. En les reflexions fi nals s’aborda una lectura transversal de la Sentència, dins del context necessari en el qual aquesta s’inscriu, des de la perspectiva de l’autogovern de Catalunya en la matèria lingüística.

Text complet: PDF