Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Análisis comparativo de las acciones de política industrial de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, para el año 2010, a partir de sus estatutos de autonomía y sus presupuestos

María del Val Segarra Oña, Blanca de Miguel Molina, María de Miguel Molina

Resum


L’estatut d’autonomia és la norma institucional bàsica espanyola d’una comunitat autònoma. El 2004 s’iniciaren els processos de reforma. En aquest treball fem una anàlisi comparativa entre dues regions espanyoles d’importància similar pel que fa a la generació de riquesa econòmica mesurada en termes de PIB a partir dels seus documents normatius principals, els seus estatuts d’autonomia, ambdós recentment reformats. S’estudiaran aspectes sobre els quals l’Estatut té competència exclusiva, la planificació de l’activitat econòmica, el tipus d’indústria existent en cada regió i la seva evolució, i es compararan les polítiques concretes de desenvolupament regional i industrial implementades en cada zona amb l’objectiu de generar coneixement que pugui servir de base als organismes públics per a la millora de la competitivitat regional.

Text complet: PDF