Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Las deducciones autonómicas en el IRPF para incentivar la adquisición de acciones o participaciones en sociedades, los "business angels" y el mercado alternativo bursátil

Lilo Piña Garrido

Resum


Les comunitats autònomas de règim comú disposen en l’IRPF de competències normatives per regular deduccions en la quota per la realització d’“inversions no empresarials”. Catalunya, Madrid i Andalusia han fet us d’aquesta possibilitat –i Galícia ha anunciat la intenció de fer-ho en un futur pròxim. Les tres CA han aprovat una mesura molt similar per promoure l’actuació dels business angels –“àngels inversors” o “inversors providencials”– en els territoris respectius, i Catalunya i Madrid n’han afegit una altra per donar suport a la inversió en empreses que cotitzin en el Mercat Alternatiu Borsari. Els dos incentius consisteixen en deduccions en la quota –del 20% de las quantitats invertides– que es reconeixen a les persones físiques que adquireixen accions o participacions socials en el capital de cert tipus d’entitats, amb la finalitat de fomentar el desenvolupament d’una determinada classe d’inversions i empreses en el territori de la comunitat autònoma respectiva. Les beneficiàries indirectes i últimes són, per tant, aquestes empreses. Això fa plantejar-nos si s’ha anat més enllà d’allò que permeten les lleis de cessió de tributs de l’Estat a les CA i si s’han respectat, en la regulació, importants normes de dret comunitari com són les que regulen les llibertats d’establiment i de circulació de capitals –articles 49 i 63 del TFUE–, i la prohibició d’ajuts d’Estat –article 107 i seg. TFUE.

Text complet: PDF