Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Demanda, cobertura y cooperación interadministrativa en el ámbito de la dependencia: una aproximación al Estado de la cuestión por Comunidades Autónomas

Alfonso Utrilla de la Hoz

Resum


L’objecte de l’article és analitzar el funcionament efectiu de la implantació de la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a las persones en situació de dependència. Amb aquesta finalitat, es revisa la cobertura regional de la dependència a les comunitats de règim comú per mitjà de l’evolució de les persones ateses en relació amb la demanda potencial i l’oferta de serveis socials. Finalment, s’analitzen els efectes regionals de les variables que determinen el repartiment de fons estatals relacionats amb la dependència en l’àmbit de la cooperació interadministrativa. La implantació de la Llei està originant canvis importants respecte del que es va estimar inicialment. Així, augmenta el reconeixement de persones amb dependència de grau més alt i també es fa un ús excessiu de les prestacions monetàries respecte de les assistencials. El finançament de la dependència en les regions de règim comú ha format part dels models generals de finançament i, a més, compta amb recursos finalistes aportats per l’Estat. En aquest cas, les variables de repartiment s’han anat canviant, amb un impacte regional evident, que hauria de donar pas a una major estabilitat en els criteris aplicats.

Text complet: PDF