Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Self-Government Reforms and Public Support for Spain's Territorial Model: Changes and Stability (1992-2010)

Mireia Grau Creus

Resum


Aquest article explora els canvis que s’han produït en les preferències dels ciutadans respecte del model d’organització territorial de l’Estat espanyol d’ençà de la darrera onada de reformes estatutàries. Fonamentat en dades d’enquestes dutes a terme pel Centre d’Investigacions Sociològiques entre 2002 i 2010, l’article se centra a detectar fi ns a quin punt i en quines comunitats autònomes la preferència per un model de descentralització com l’actual (el que s’anomena statu quo a l’article) ha sofert canvis al llarg del període. L’article conclou que simultàniament a les reformes estatutàries, hi ha hagut canvis importants en la percepció que tenen els ciutadans respecte de la “bondat institucional” de l’actual model de descentralització autonòmica. En concret, mentre en algunes comunitats autònomes el model actual s’ha començat a qüestionar per entendre’s que no permet acomodar unes expectatives més ambicioses d’autogovern, en d’altres comunitats el model actual s’ha qüestionat just pel contrari: per entendre’s que el model de descentralització ha anat massa lluny. Així, en algunes comunitats i per primer cop, les preferències envers una involució autonòmica (centralisme i retallada de competències autonòmiques) superen les adreçades al model actual de descentralització.

Text complet: PDF