Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Un ejemplo de funcionamiento de la "preemption" norteamericana: la regulación de la inmigración

Francisco Velasco Caballero

Resum


L’estudi analitza el funcionament de la preemption als Estats Units d’Amèrica. És a dir, el bloqueig del poder legislatiu dels estats en virtut d’una decisió constitucional o de les lleis federals. L’estudi d’aquesta tècnica nomodinàmica s’exemplifi ca amb un tema d’actualitat: la legislació recent d’immigració dels estats nord-americans (i fins i tot la de les seves ciutats) en una matèria tradicionalment regulada per la Federació. De l’anàlisi descrita resulta que la preemption nord-americana no té una relació rellevant amb la prevalença del sistema constitucional espanyol. La preemption nord-americana només adquireix un sentit ple en el seu context concret: el federalisme dels Estats Units, en el qual la distribució de competències, tot i que existeix, té un paper limitat en l’articulació del poder territorial, en què els estats disposen d’amplíssima sobirania i en què el límit a aquesta sobirania estatal està, en realitat, en el poder federal (constitucional o legal) per impedir o desplaçar l’exercici de la potestat legislativa originària dels estats.

Text complet: PDF