Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Recent developments in Community Case-Law concerning the standing of european regions before the European Courts

Bruno Martín Baumeister

Resum


Aquesta contribució es proposa respondre dues preguntes: primera, de quines vies de recurs disposa una regió amb competències legislatives per impugnar la legislació comunitària? i segona, en què consisteix la reivindicació d’un recurs d’anul•lació privilegiat per a certes regions d’acord amb l’art. 263.2 TFUE / 230.2 TCE? Aquesta contribució exposa (1) el concepte de regió amb competències legislatives, (2) el petitum més freqüent dels recursos interposats per vulneració de competències regionals, (3) els procediments interns de coordinació entre els òrgans centrals de govern i les autoritats regionals, (4) la jurisprudència comunitària en matèria de l’art. 230 TCE respecte a entitats regionals, (5) la reivindicació “política” d’un recurs de anul•lació privilegiat per a regions amb competències legislatives i, finalment, (6) algunes conclusions i perspectives lege ferenda.

Text complet: PDF