Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Las competencias autonómicas en inmigración tras la STC 31/2010

José Antonio Montilla Martos

Resum


En el treball s’analitza la doctrina de la STC 31/2010, en relació amb les competències autonòmiques en immigració recollides a l’Estatut de Catalunya. Es rebutja el plantejament del Tribunal Constitucional quan pretén mantenir la competència exclusiva de l’Estat en immigració alhora que considera conforme a la Constitució el reconeixement estatutari de competències autonòmiques en immigració. Considera el Tribunal que, malgrat la denominació formal, aquestes activitats públiques no s’emmarquen en immigració sinó en altres matèries competencials. Davant d’això, se sosté la possibilitat de competències autonòmiques en immigració a partir d’una evolució de la competència exclusiva de l’Estat recollida a la Constitució, com ha ocorregut amb altres matèries com ara l’administració de justícia o les relacions internacionals. Es comprova, en tot cas, que el Tribunal no ha limitat l’abast d’aquestes competències autonòmiques, sinó que estem davant un debat nominalista que, no obstant això, ha tingut conseqüències polítiques.

Text complet: PDF