Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La riforma dell’ordinamento finanziario in Italia tra autonomia e solidarietà

Sara Parolari, Alice Valdesalici

Resum


Aquest article se centra en l’anomenada reforma de “federalisme fiscal” quees va introduir a Itàlia amb la “legge delega” 42, de 2009, per implementarl’article 119 de la Constitució italiana. Actualment, aquesta reforma es trobaen un complicat procés d’implementació a través d’una sèrie de decrets legislatiuspromulgats pel Govern italià. L’objectiu de l’article és analitzar la reformadel sistema financer italià, tant des de la perspectiva de les fonts del dretcom del contingut substantiu de les disposicions legals. L’anàlisi posa en relleules dificultats que deriven del procés d’implementació i posa especial èmfasien les diferències principals entre regions amb estatut ordinari, d’una banda,i regions amb estatut especial / províncies autònomes, de l’altra. El resultatés una estructura fiscal summament asimètrica derivada d’una legislació quepreveu tractar els territoris de manera extremadament diferenciada.

Text complet: PDF